Beef and Radish Soup (Soegogi Muguk: 쇠고기무국) – Súp bò hầm củ cải trắng

radishsoup_pot2

Beef and Radish Soup (Soegogi Muguk: 쇠고기무국) – Súp bò hầm củ cải trắng

ĐẦU TRANG
logo